Контакт

НАЗИВ ИНСПЕКЦИЈЕ

КОНТАКТ

Комунална инспекција

330-9549; 330-9427; 330-9616; 330-9489

Tуристичкa инспекцијa

330-9328; 322-8090

Инспекција за путеве

330-9410; 330-9187

Инспекција друмског саобраћаја

330-9410; 330-9190

Водна инспекција

330-9542

Инспекција за заштиту животне средине

330-9558; 330-9614; 330-9542; 330-9408

Грађевинска инспекција

330-9656; 330-9375

Урбанистичка инспекција

330-9693

Просветна инспекција

715-7084; 715-7832

Пореска инспекција

321-6178; 321-6182

Инспекција за социјалну заштиту

330-9225

Буџетска инспекција

715-7135

Управна инспекција

360-5951; 362-0236

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градска управа града Београда
Комисија за координацију инспекцијског надзора
27.марта бр.43-45, Београд
телефон: (011) 330 97 86
inspekcija.nadzor@beograd.gov.rs

Copyright © 2016-2017. ЈКП Инфостан технологије, 2015. ЗИС, Тиршова 1, Београд