Контакт

НАЗИВ ИНСПЕКЦИЈЕ

КОНТАКТ

Комунална инспекција

330-9332, 330-9375, 330-9675, 330-9282, 3309-420

Tуристичкa инспекцијa

3309-125, 330-9328

Инспекција друмског саобраћаја

330-9190

Инспекција за путеве

330-9531

Инспекција за заштиту животне средине

330-9125, 330-9614, 330-9687, 330-9408

Водна инспекција

330-9542

Грађевинска инспекција

330-9656, 330-9223, 3309-655, 3309-610

Урбанистичка инспекција

330-9693

Просветна инспекција

360-5671, 360-5890

Пореска инспекција

321-6178, 321-6422

Инспекција за социјалну заштиту

330-9225

Буџетска инспекција

715-7135

Управна инспекција

360-5944, 362-0236

Спортска инспекција

715-7079, 715-7048

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градска управа града Београда
Комисија за координацију инспекцијског надзора
27.марта бр.43-45, Београд
телефон: (011) 330 97 86
inspekcija.nadzor@beograd.gov.rs

Copyright © 2016-2020. ЈКП Инфостан технологије, 2015. ЗИС, Тиршова 1, Београд