Чланови Комисије за координацију инспекцијског надзора:

 • КОМИСИЈА
  1. Синиша Мали, градоначелник, председник
  2. Сoњa Пoдунaвaц, секретарка Секретаријата за инспекцијске послове, заменица председника

 • ЧЛАНОВИ
  1. Сандра Пантелић, начелница Градске управе Града Београда
  2. Коваленко Влаховић, помоћник секретара Секретаријата за инспекцијске послове, Сектор за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције
  3. Владимир Стојиљковић, помоћник секретара Секретаријата за инспекцијске послове, Сектор за саобраћајни инспекцијски надзор
  4. Бранислава Грујичић, координаторка у Секретаријату за инспекцијске послове
  5. Славица Жугић, помоћница секретара Секретаријата за инспекцијске послове, Сектор за нормативне и управно-надзорне послове
  6. Нада Павловић Смоловић, директорка Службе буџетске инспекције
  7. Весна Спалевић, начелница Одељења за надзор и прекршајни поступак у Сектору јавних прихода за територију Града Београда Управе јавних прихода
  8. Нина Јандрић, секретарка Секретаријата за комуналне и стамбене послове
  9. Душан Рафаиловић, секретар Секретаријата за саобраћај

 • ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА
  1. Ненад Тодоровић, заменик начелника Градске управе Града Београда
  2. Невенка Јакшић, начелница Одељења за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције у Сектору за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције Секретаријата за инспекцијске послове
  3. Ненад Мићић, начелник Одељења за друмски саобраћај у Сектору за саобраћајни инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове
  4. Милан Љуна, помоћник секретара Секретаријата за инсепкцијске послове, Сектор за извршни поступак и инспекцијски надзор
  5. Јелена Саблић, начелница Одељења за нормативне и управно-надзорне послове у Сектору за нормативно и управно-надзорне послове Секретаријата за инспекцијске послове
  6. Марина Миљковић, помоћница директора Службе буџетске инспекције
  7. Јелена Миланов, инспектор за надзорне послове у Одељења за надзор и прекршајни поступак у Сектору јавних прихода за територију Града Београда Управе јавних прихода
  8. Оливера Милутиновић, помоћница секретара Секретаријата за комуналне и стамбене послове
  9. Угљеша Митровић, директор Дирекције за јавни превоз Секретаријата за саобраћај

Copyright © 2016. ЈКП Инфостан технологије, 2015. ЗИС, Тиршова 1, Београд