Чланови Комисије за координацију инспекцијског надзора:

 • КОМИСИЈА
  1. Горан Весић, заменик градоначелника града Београда; председник
  2. Сoњa Божовић, заменик начелника Градске управе града Београда - секретар Секретаријата за инспекцијске послове; заменик председника

 • ЧЛАНОВИ
  1. Сандра Пантелић, начелник Градске управе града Београда;
  2. Коваленко Влаховић, руководилац Сектора за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције Секретаријата за инспекцијске послове;
  3. Владимир Стојиљковић, руководилац Сектора за саобраћајни инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове;
  4. Бранислава Грујичић, руководилац Сектора за координацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу Секретаријата за инспекцијске послове;
  5. Јелена Саблић, начелник Одељења за нормативне и управно-надзорне послове у Сектору за нормативне и управно-надзорне послове Секретаријата за инспекцијске послове;
  6. Нада Павловић Смоловић, директор Службе за буџетску инспекцију;
  7. Весна Спалевић, начелник Одељења за надзор и прекршајни поступак у Сектору јавних прихода за територију града Београда Секретаријата за јавне приходе;
  8. Нина Јандрић, заменик начелника Градске управе града Београда - секретар Секретаријата за енергетику;
  9. Душан Рафаиловић, заменик начелника Градске управе града Београда, секретар Секретаријата за саобраћај.

 • ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА
  1. Јелена Раковић, подсекретар Секретаријата за послове начелника Градске управе града Београда;
  2. Невенка Јакшић, руководилац Сектора за комунални инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове;
  3. Ненад Мићић, начелник Одељења за превоз у друмском саобраћају у Сектору за саобраћајни инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове;
  4. Милан Љуна, подсекретар Секретаријата за инспекцијске послове;
  5. Драгана Мимовић, начелник Одељења за управно-правне послове за инспекцијски надзор над трговином и туризмом у Сектору за нормативне и управно-надзорне послове Секретаријата за инспекцијске послове;
  6. Александра Обрадовић, заменик директора Службе за буџетску инспекцију;
  7. Драгица Јелић, инспектор за надзорне послове у Одељењу за надзор и прекршајни поступак у Сектору јавних прихода за територију града Београда Секретаријата за јавне приходе;
  8. Оливера Милутиновић, руководилац Сектора за нормативне и правне послове Секретаријата за комуналне и стамбене послове;
  9. Александра Ракић, руководилац Сектора за градску логистику Секретаријата за саобраћај.

Copyright © 2016-2019. ЈКП Инфостан технологије, 2015. ЗИС, Тиршова 1, Београд